Informacje o kierunku

Zawód: Technik usług kosmetycznych

 

Kwalifikacje:

K1 – Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy (A.61.) 

K2 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.) 

Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

 Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MENiS, symbol: 514207 

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.

 Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

 

Cykl kształcenia

 Nauka trwa 2 lata (4 semestry).

 Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

 Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika usług kosmetycznych.

 

Rekrutacja

 Na kierunek technik usług kosmetycznych, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik usług kosmetycznych; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line.

 

Charakterystyka zawodu 

Do zadań absolwenta kierunku technik usług kosmetycznych należy: wykonywanie zabiegów w zakresie kosmetyki leczniczej, pielęgnacyjnej oraz upiększającej, udzielanie porad z zakresu kosmetyki zdobniczej i zachowawczej, wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych. Ponadto absolwent kierunku technik usług kosmetycznych potrafi dokonywać diagnozy stanu skóry, wykonywać manicure oraz pedicure.

 

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

 Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku technik usług kosmetycznych, mogą zarówno prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kosmetycznych, jak również znaleźć zatrudnienie w nowoczesnych firmach kosmetycznych, salonach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej oraz renomowanych gabinetach kosmetycznych. Ponadto absolwenci kierunku technik usług kosmetycznych mogą znaleźć zatrudnienie, jako doradcy ds. sprzętu i materiałów kosmetycznych w hurtowniach oraz salonach, jak również, jako wizażyści w studio. 

 

Opis kształcenia 

Kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych ma na celu przygotowanie do:

 • posługiwania się terminologią stosowaną w kosmetyce i kosmetologii
 • wykonywania zabiegów kosmetycznych na całym ciele
 • umiejętnego organizowania i zarządzania gabinetem kosmetycznym
 • sporządzania oraz stosowania preparatów niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych
 • samodzielnego ustalania rodzaju zabiegu kosmetycznego na podstawie rozpoznania
 • właściwej obsługi aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce
 • kierowania zespołem pracowniczym.

PLAN NAUCZANIA  

Zawód: technik usług kosmetycznych

Symbol cyfrowy: 514207

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

System: zaoczny

           

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

2

Język obcy w kosmetyce

3

Podstawy anatomiczno – dermatologiczne w kosmetyce

4

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu

5

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stop i ciała

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu

2

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stop i ciała

3

Podstawy przedsiębiorczości*

 *Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

  Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawą programowa:

 II semestr 2 tygodnie 80 godzin,

IV semestr 2 tygodnie 80 godzin,

 Razem 4 tygodnie 160 godzin. 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 (A.61.) odbywa się pod koniec klasy pierwszej.

 Egzamin potwierdzający kwalifikacje K2 (A.62.) odbywa się pod koniec klasy drugiej.

 

 

© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design