http://www.pilna-praca.pl/wp-content/uploads/2012/10/car488x272-75x75.jpg Bądź wielki, bo: "Człowiek jest wielki przez to, czym się dzieli z innymi"   JPII

Informacje o kierunku    Opiekunka środowiskowa  

 Kwalifikacje: Z.5 – Świadczenie usług opiekuńczych

Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.
Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym
.

 

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MENiS, symbol 341204

 

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.

Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Tu zdobedziesz kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

 Cykl kształcenia

 Nauka trwa 1 rok (2 semestry). 

 Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

 Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł opiekunki środowiskowej

 Rekrutacja

 Na kierunek opiekunka środowiskowa kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 2 zdjęcia,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku opiekunka środowiskowa. Odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,


Opiekunka środowiskowa
udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia.


Opiekunka środowiskowa pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych. Udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego oraz mobilizuje podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań.


Praca: opiekunka środowiskowa: domy i ośrodki pomocy społecznej, wszystkie instytucje opiekuńcze. Opiekunowie środowiskowi mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność
.Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

cykl kształcenia

Liczba godzin w  cyklu nauczania

sem.1

sem.2

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Podstawy psychologii

28

 

28

2

Wybrane zagadnienia z socjologii

 

28

28

3

Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka

20

20

40

4

Organizacja opieki środowiskowej

16

18

34

5

Język migowy

20

 

20

6

Język obcy w promocji społecznej

 

20

20

Łączna liczba godzin

84

86

170

1

Opieka i pielęgnacja człowieka

33

45

78

2

Aktywizacja osoby podopiecznej

58

 

58

3

Trening umiejętności społecznych

 

34

34

Łączna liczba godzin

91

79

170

Łączna liczba godzin

175

165

340

*

  Podstawy przedsiębiorczości*

 

20

 

 

Praktyki zawodowe: 8 tygodni = 320 godzin
 

 
© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design