Liceum Ogólnokształcące

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to propozycja dla osób, które rozumieją jakie znaczenie ma w dzisiejszych czasach wykształcenie średnie oraz matura. Dzięki możliwości ukończenia szkoły średniej oraz przystąpienia do egzaminu dojrzałości otwarta zostaje droga na studia wyższe lub do rozwoju dalszej kariery zawodowej w ramach szkół policealnych.


Naukę w Liceum może kontynuować absolwent szkoły podstawowej 8-letniej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, po ukończeniu 18 roku życia. Dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum  nauka trwa 3 lata. Dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych nauka trwa 2 lata.


Nauka w liceum kończy się uzyskaniem wykształcenia średniego i matury.


Nauka jest BEZPŁATNA przez cały okres kształcenia!  

  •  bez egzaminów wstępnych i wpisowego,
  • nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych i są całkowicie za darmo! (brak opłat za wpisowe, czesne, wydanie zaświadczeń, świadectw, legitymacji, itp.
  • realizujemy program MEN,
  • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela, dwa raz w miesiącu),
  • wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS
  • wystawiamy legitymacje szkolne  (uprawnienia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu).
  • wszystkie egzaminy odbywają się na miejscu w szkole.

 
Rekrutacja

Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Edukator"  w Wieluniu kandydat składa w sekretariacie szkoły, następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, 
  • 2 zdjęcia,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły, lub on-line: www.ckedukator.pl/zapisy


Cykl kształcenia 

W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, nauka trwa 3 lata tj. 6 semestrów (dla absolwentów ZSZ – 2 lata, tj. 4 semestry). Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Plan zajęć jest tak ułożony by w minimalnym stopniu obciążać naszych słuchaczy i dostosować się do ich potrzeb.


Kadra 

Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele z wieloletnim stażem, co gwarantuje, że przygotowanie się do nowej matury nie sprawi nikomu problemu.


Opis kształcenia 

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, może również przystąpić do egzaminu maturalnego.

Plan nauczania: PLAN

© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design