Kursy maturalne
w „EDUKATORZE”
w Wieluniu

Kursy przygotowawcze są dedykowane wszystkim, którzy będą zdawali maturę w 2017 r.

Dzięki uczestnictwu w kursie będzie można przygotować się do egzaminu maturalnego, powtórzyć, uporządkować  lub uzupełnić niezbędną wiedzę konieczną do zdania egzaminu. Uczestnicy zostaną przygotowani zarówno do części pisemnej jak i ustnej egzaminu maturalnego.

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu, ćwiczeń, dyskusji. Zakres zajęć uwzględnia również przeprowadzanie testów z egzaminów maturalnych z lat poprzednich.

Zajęcia odbywać się będą w Liceum Ogólnokształcącym EDUKATOR w Wieluniu, przy ul. Śląskiej 23 (budynek Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego) w godzinach 16.00 – 19.00

Oferujemy przygotowanie z następujących przedmiotów:

- język polski

- język angielski

- matematyka

- biologia

                                                            - oraz inne wg zainteresowania

Nasza kadra, to nauczyciele z dużym doświadczeniem w przygotowywaniu do egzaminów maturalnych. Zapewniamy dobre przygotowanie oraz miłą atmosferę pracy w niewielkich grupach.

Kurs przygotowawczy obejmuje: 60 godzin lekcyjnych w ramach jednego przedmiotu.

Cena kursu z jednego przedmiotu:  480 zł przy wpłacie jednorazowej (380 zł dla słuchaczy „EDUKATORA”), 500 zł przy wpłatach na 2 raty.

Przy wyborze drugiego i każdego kolejnego przedmiotu zniżka 10% rabatu.

Kontakt i zapisy: Liceum Ogólnokształcące „EDUKATOR” w Wieluniu, ul. Śląska 23
 tel. 43 659-54-17, e-mail:
wieluń@ckedukator.pl

© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design